Vd för Raybased tecknar hela sin andel i pågående emission

jun 18, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]I en pågående emission för Raybased Holding AB (publ) tecknar nu företagets vd Jonas
Almquist sig för hela sitt innehav.

Styrelsen för Raybased Holding AB (publ) informerar nu om att företagets vd Jonas Almquist
i pågående emission kommer att teckna sig för hela sitt innehav. Detta innebär att Jonas
Almquist efter emissionen kommer att inneha 3 442 473 aktier i Raybased Holding AB (publ),
motsvarande en ägarandel på cirka 4,67 %.

Styrelsen har tidigare meddelat att bolagets emission är garanterad till 100 % av Raybaseds
största ägare Johan Karlsson, vd Slättö Förvaltning AB/Neptunia Invest AB samt av
styrelseordförande Fredrik Brodin, vd Offentliga hus, styrelseledamot Jan Eriksson, CFO
Neptunia och Kvarnvreten Equity som ägs av Kvarnvreten Fastigheter.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
Vd, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech‐bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig
fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för
fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från
fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds
målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla
vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.
www.raybased.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna