Sista handelsdagen på Spotlight Stock Market

aug 21, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Som tidigare meddelats kommer Raybased Holding AB att byta noteringsplats till
NGM Nordic SME.

Idag, fredagen den 21/8 blir sista dagen för handel med aktien på Spotlight Stock Market.

Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market efter handelsdagens slut den 21 augusti och noteras på NGM Nordic SME den 24 augusti 2020.
För aktieägare i Raybased Holding innebär detta ingen skillnad mot tidigare, aktien behåller samma kortnamn (RBASE) och samma ISIN‐kod (SE0007698121). Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet.[:]

Senaste nyheterna