Förtydligande rörande Jan Erikssons, styrelseledamot i Raybased Holding AB (Publ), insynsrapportering till Finansinspektionen 2020‐09‐14

sep 14, 2020 | Raybased Nyheter

Jan Eriksson har idag genomfört en intern transaktion där 700 750 betalda tecknade aktier (BTA) i
Raybased Holding AB (Publ) överförts från privat depå till N‐by Gård AB. Jan Eriksson äger och
kontrollerar N‐by Gård AB.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech‐bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig
fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för
fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från
fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds
målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla
vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet.

Senaste nyheterna