Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Raybased Holding AB

sep 30, 2020 | Raybased Nyheter

Emissionen i Raybased Holding AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Raybased Holding AB, RBASE BT, har nu fastställts till den 30 september 2020.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Raybased Holding BT
Kortnamn: RBASE BT
ISIN-kod: SE0014452603
FISN-kod: RAYBASED/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2020-09-30
Instrument-ID: 6HK1
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).
www.raybased.com

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet.

Senaste nyheterna