Raybased Proptech AB tecknar avtal med Fastpartner AB gällande tjänsten Raybased Metering

okt 14, 2020 | Raybased Nyheter

Fastpartner AB har beslutat att köpa tjänsten ”Raybased Metering” för implementation i Bolagets fastighet Rånäs 1 i norra Stockholm. Affären löper över minimum 60 månader och har ett värde av ca 650 000 SEK.

I fastigheten Rånäs 1 finns idag 93 stycken el-, vatten- och värmemängdsmätare som Fastpartner AB läser av manuellt. Med hjälp av tjänsten ”Raybased Metering” kommer Raybased att läsa av samtliga mätare trådlöst.

 ”Alla fastighetsägare kan enkelt och kostnadseffektivt samla in all förbrukningsdata som exempelvis energi-, vatten- och elförbrukning. Även data från mätare som idag inte är uppkopplade, tack vare tjänsten Raybased Metering. Den konstant uppdaterade informationen presenteras i Raybaseds App/Webbgränssnitt, samt i de system där fastighetsägaren och förvaltningsorganisation behöver den. Driftnettot förbättras genom minskat manuellt arbete, ökad kontroll och att korrekt faktureringsunderlag enkelt kan levereras direkt till fastighetsägarens system för hyresgästdebitering”, förklarar Jonas Almquist, VD Raybased.

Mätardata förs trådlöst via LoRa WAN – Long Range Radio med dubbelkrypterad säkerhet från mätare/sensor till en lokal gateway och vidare till Raybaseds mjukvaruplattform ”Raybased 2Way”. Väl på plats i Raybased 2Way kan data enkelt tillgängliggöras i de system där Fastpartner har behov av informationen. Förbrukning, effekt med mera kan även visualiseras och analyseras i
”Raybased Metering”.

Affären är den första mellan Raybased och Fastpartner AB.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och Raybased applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020.

Senaste nyheterna