Valberedningen inför Raybased Holding AB:s årsstämma 2021 har bildats

okt 26, 2020 | Raybased Nyheter

Vid årsstämman den 2 mars 2018 beslutades att valberedningen i Raybased Holding AB (publ) ska bestå av minst tre ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska därutöver erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

I enlighet med årsstämmans beslut har Raybaseds valberedning nu bildats. Den består av totalt tre ledamöter:

Johan Karlsson, Brofund Equity Group AB / Neptunia Invest AB
Erik Magnusson, Kvarnvreten Equity AB
Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased Holding AB

Sammantaget representerar valberedningen 45,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Raybased Holding AB, baserat på ägarbilden den 23 oktober 2020.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@raybased.com.

Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2020.

Årsstämma i Raybased Holding AB för 2021 kommer att hållas i Göteborg den 26 mars 2021.

Mer information lämnas av:
Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).

www.raybased.com

Senaste nyheterna