PROJEKT FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING VINNER STÖD FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

nov 26, 2020 | Raybased Nyheter

Raybased Proptech AB har blivit beviljat ett stöd på upp till 900 000 kronor av Energimyndigheten. Bidraget ska användas till genomförande av ett projekt för optimering av värmeanläggningar i fastigheter. Projektet kommer att genomföras inom ramen för programmet ” Utlysningar inom kommersialisering av nya energiinnovationer” och bedöms ha stor potential att minska energianvändningen i fastigheter.

Raybased arbetar kontinuerligt för att optimera och utveckla Proptech-tjänster som minskar fastigheters energiförbrukning och effektiviserar driften för fastighetsägare. Som ett led i detta påbörjar Raybased nu ett projekt där värmeanläggningar i fastigheter ska optimeras med hjälp av AI. Med motiveringen att projektet har betydande potential att minska fastigheters energiförbrukning samt goda möjligheter till kommersialisering, ger Energimyndigheten ett stöd till projektet med 27 % av kostnaderna, upp till 900 000 kronor.

”Inom projektet kommer vi att utveckla självlärande algoritmer som utifrån utetemperatur och väderprognos lär sig hur en individuell byggnad reagerar på externa och interna förändringar. Algoritmerna kommer att vara ett värdefullt komplement till våra befintliga tjänster där vi genom trådlösa system aggregerar realtidsdata från fastigheter. Tillsammans kommer funktionerna att möjliggöra optimering i driften av värme-, fläktsystem och liknande system. Resultatet för fastighetsägaren blir sänkt energiförbrukning, minskade CO2-utsläpp, färre mantimmar och rätt inomhusklimat för hyresgästerna”, säger Jonas Almquist, vd på Raybased.

Projektet påbörjas omgående och pågår fram till december 2021. Arbetet projektleds av Vijay Shankar, Ph.D. och forskare från RISE som lett många framgångsrika projekt inom hållbar utveckling.

Senaste nyheterna