Delårsrapport 1 juli – 30 september, 2020

nov 27, 2020 | Raybased Nyheter - Cision

fre, nov 27, 2020 08:21 CET

1/1 – 30/9, 2020
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 231,0 KSEK  (590,4 KSEK), en minskning med 359,4 KSEK jämfört mot föregående år
Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2265,8 KSEK (-2238,4 KSEK), en försämring med 27,4 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,06 SEK (-0,09 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 73.666.428 st (24.555.476 st).

1/7 – 30/9, 2020
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 541,9 KSEK (1372,7 KSEK), en minskning med 830,8 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7264,5 KSEK (-7413,8 KSEK), en förbättring med 149,3 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,24 SEK (-0,34 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 73.666.428 st (24.555.476 st).

VD ord

Bästa aktieägare!

Det tredje kvartalet och hösten 2020 har präglats av ett intensivt försäljningsarbete, utveckling av Raybased informationsplattform Raybased 2Way och vårt digitala gränssnitt Raybased App. Våra färdiga tjänster, Raybased Temperature och Raybased Metering, har redan resulterat i flera affärer och långt framskridna diskussioner med befintliga kunder samt flera pilotinstallationer hos noterade fastighetsbolag. Med pilotprojekten i ryggen så ser vi en enorm marknad öppna sig.  

Våra färdiga tjänster, Raybased Temperature och Raybased Metering, ger kunden en tydlig bild av hur denne kan förbättra sitt driftsnetto och nå sina hållbarhetsmål. Att våra produkter nått marknaden och installerats hos våra kunder är ett viktigt och avgörande framsteg för bolaget. 

Under perioden har vi arbetat fram en ny kommunikationsplattform, som bättre förklarar styrkorna i vårt varumärke, kunderbjudande och vision. En tydlig kommunikation är grunden för all försäljning.

Nu under slutet av året och under kvartal 1, 2021 kommer vi att lansera en rad nya funktioner som löpande uppdateras för befintliga kunder. Raybased 2Way är en modern digital plattform som säkerställer att våra kunder kontinuerligt har tillgång till vår senaste teknik.

Vi tar Proptech ett steg längre! Under 2021 har vi som mål att göra ett rejält genombrott på marknaden.

Jonas Almquist
VD Raybased Holding AB (Publ.)

 

Bilden nedan är ett exempel från vår webbaplikation och tjänsten meetering. Detta är en av flera nya funktioner som kommer att lanseras i närtid.
 


 

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter perioden

2020-11-26
Energi – ny funktion på Raybased informationsplattform RB2Way

I somras tog Raybased Holding AB sin nya informationsplattform RB2Way i drift. Under hösten har utvecklingen av plattformens webbapplikation fortsatt och en rad nya funktioner kommer att lanseras. Först ut är en funktion för energimätning och visualisering av energidata.I den nya funktionen för energimätning kan kunden via Raybased webapplikation se fastigheternas elförbrukning i en visualiserad bild som skapar starka mervärden. Funktionen gör att användarna kan se sin elförbrukning mer granulärt än genom en traditionell presentation av energidata där enbart siffror presenteras. Genom visualiseringen kan användarna enkelt sätta sin elförbrukning i relation till förbrukning under tidigare år. De kan också se vilka tider på dygnet fastigheterna förbrukar mest el och på vilka platser i fastigheterna elförbrukningen sker mer specifikt.

Genom vår lösning för energimätning och visualisering av energidata får användarna bättre beslutsunderlag för att optimera energiförbrukningen. Det är ett enkelt och effektivt sätt för fastighetsägare att kapa effekttoppar, minska energianvändning och minska CO2-utsläpp.

Den nya funktionen har fått positiv respons på marknaden och flera kunder har visat intresse för att teckna avtal för tjänsten.

2020-10-14
Raybased tecknade sitt första avtal med Fastpartner värt 0,65 miljoner SEK

Raybased tecknade avtal med fastighetsbolaget Fastpartner gällande tjänsten Raybased Metering. Affären är den första mellan Raybased och Fastpartner. 

 

Väsentliga händelser under perioden

2020-08-25
Raybased inledde samarbete med kommunikationsbyrå 

I syfte att stärka närvaron på marknaden och skapa effektiv tillväxt tecknade Raybased ett samarbets-avtal kring kommunikation med Parachute Comm-unication. Kommunikationsarbetet är ett viktigt steg i Raybaseds målsättning att stärka varumärket och utveckla den potential för tillväxt som finns på fastighetsmarknaden.

2020-08-24
Raybased bytte lista till NGM Nordic SME 

Raybased Holding AB som noterades på Spotlight Stock Market 2016 (tidigare Aktietorget), bytte noteringsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att bolagets ledning och styrelse har goda erfarenheter från andra företag i tillväxt noterade på NGM. Vidare görs bedömningen att NGM ger god tillgång till kontakter för tillväxt och kapitalisering.

 

Övriga uppgifter

Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 – 583 888  
samt styrelseordförande, Fredrik Brodin, Tel:  0708 – 886 665

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Bokslutsmommuniké – 2020 kommer att publiceras den 5 februari 2021 på NGM Nordic SME hemsida, 
www.ngm.se samt på Bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased  Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport-1-juli---30-september--2020,c3244710.

Senaste nyheterna