Raybased Holding AB upptar kredit om 5 Mkr

feb 20, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

lör, feb 20, 2021 17:34 CET

Raybased har idag upptagit en kredit på 5 Mkr från en icke närstående kreditgivare. Krediten kan nyttjas vid behov med en övre gräns på 5 Mkr. Till att börja med löper krediten till och med 21.04.31. Parterna kommer att föra en diskussion vidare rörande löptid och kreditutrymme. Ränta på nyttjat kredit uppgår till 10%.

Raybased befinner sig i en expansiv fas med ökande försäljning, och då är det viktigt att bolaget har en god likviditet. Vi är mycket nöjda med detta avtal kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased Holding AB.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com    

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab-upptar-kredit-om-5-mkr,c3291038.

Senaste nyheterna