Raybased Holding AB (publ) – Årsredovisning 2020

feb 26, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

fre, feb 26, 2021 08:00 CET

Härmed publiceras Raybased Holding AB:s (publ) årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen har signerats digitalt av samtliga styrelseledamöter och VD.
 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com    

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab--publ----arsredovisning-2020,c3296546.

Senaste nyheterna