Kommuniké från Årsstämma 2021 i Raybased Holding AB (publ)

mar 26, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

VD:s redogörelse
Jonas Almquist, VD hos Raybased Holding AB (publ), redogjorde för bolagets verksamhet för 2020.

Han sammanfattade med att inför 2020 samt inför företrädesemissionen 2020 så var bolagets tydliga målsättning att ”Raybased skall utveckla en mjukvaruplattform som kan hantera data och enkelt integrera mot andra system och plattformar. Vidare skall Raybased leverera attraktiva tjänster som bygger på att data inhämtas från fastigheter och andra datakällor, till exempel väderprognoser. Lösningarna skall vara skalbara och bygga på trådlös teknik. Insamlade data skall kunna

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/kommunike-fran-arsstamma-2021-i-raybased-holding-ab--publ-,c3315134.

Senaste nyheterna