Raybased erhåller en beställning från fastighetsbolaget Castellum Väst AB till området Säve flygplats

apr 27, 2021 | Raybased Nyheter

Raybased Proptech AB har erhållit en order från Castellum gällande fjärravläsning av vattenmätare för förbrukning, tryck och flöde. Ordervärdet är ca 200 000 SEK. 

Raybased har sedan tidigare ett långvarigt och gott samarbete med Castellum som är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. I och med detta får Castellums fastigheter på och kring Säve flygplats en lösning som är framtidssäkrad. Fastigheterna är nu redo att uppgraderas med fler fjärravlästa tjänster, allt efter områdets utveckling och bolagets behov. 

Med Raybaseds informationsplattform RB2Way får Castellum säkerställda data till rätt system utan att behöva avsätta manuell arbetskraft. De får full kontroll över förbrukning, tryck och flöde och kan direkt se avvikelser som annars kan få kostsamma konsekvenser. ”Förutom att lösningen sparar mycket tid och förenklar arbetet kring drift och underhåll kan eventuella läckage upptäckas i god tid”, säger Christina Fredriksson, kundansvarig på Raybased. 

”Raybaseds tjänster för vattenavläsning innebär stora besparingar för Castellum, samt ger oss möjlighet att bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom ligger lösningen helt i linje med vår digitaliseringsstrategi”, säger Anders Björling, teknisk chef på Castellum Väst AB. 

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com 

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com      

Om Raybased Holding AB (publ)

Raybased är ett svenskt Proptech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Waytillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).

www.raybased.com

Senaste nyheterna