Raybased Holding AB (publ) genomför förvärv samt större verksamhetsförändring med namnbyte till Randviken Fastigheter AB (publ)

apr 29, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Raybased Holding AB (publ) (”Raybased” eller ”Bolaget”) har idag ingått villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB (”Förvärvet”). Förvärvet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Raybased fattar nödvändiga beslut för genomförandet av Förvärvet på en extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”). Randviken Förvärv AB har nyligen, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter från bolagen Fastpartner AB (publ), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Nötudden Fastigheter Holding AB, Cernera Fastigheter AB, Landia AB,

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab--publ--genomfor-forvarv-samt-storre-verksamhetsforandring-med-namnbyte-till-rand,c3337403.

Senaste nyheterna