Raybased Holding AB (publ): Stämmokommuniké

jun 4, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Vid extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ) (”Raybased” eller ”Bolaget”) den 4 juni 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

a. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier för att möjliggöra det förvärv av Randviken Förvärv AB som kommunicerats i pressmeddelande den 29 april 2021.

b. Villkorat av att

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab--publ--stammokommunike,c3361310.

Senaste nyheterna