Pressmeddelande Raybased holding 2021-06-15

jun 15, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Raybased Holding AB (publ) tillträder fastighetskoncernen Randviken Förvärv AB och ändrar därmed verksamhetsinriktning samt återger ytterligare information om fastighetsportföljen
Raybased Holding AB (”Raybased Holding” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt Randviken Förvärv AB i enlighet med informationen i pressmeddelandet den 29 april 2021 (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har Raybased Holding, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter (”Fastighetsportföljen”). Förvärvet struktureras som ett s.k. omvänt förvärv där säljarna av Fastighetsportföljen (”Säljarna”) tillsammans med ett

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/pressmeddelande-raybased-holding-2021-06-15,c3367841.

Senaste nyheterna