Raybased Holding AB (publ): Stämmokommuniké

jun 15, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Vid extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ) (”Raybased” eller ”Bolaget”) den 15 juni 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

a. Beslutades att entlediga nuvarande revisorn och att till ny revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab--publ--stammokommunike,c3367210.

Senaste nyheterna