Raybased Holding AB (publ) unt. Randviken Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheter i Skövde och Falköping till ett underliggande fastighetsvärde om 154,5 mkr

jun 16, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Raybased Holding (”Raybased Holding” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Västergötland. Affären genomförs genom förvärv av fastighetsägande bolag. Säljare av de fastighetsägande bolagen är PNP Stålhallar AB.

Fastigheterna som omfattas av affären är Kalkstenen 1 och 2 i Falköping samt Personbilen 1 i Skövde (”Fastighetsportföljen”). Totala hyresintäkter för Fastighetsportföljen uppgår till cirka 10,4 mkr per år och den viktade genomsnittliga hyresavtalslängden är cirka 12,7 år.

Fastigheterna i Falköping bebyggdes 2015 och är fullt uthyrda till Byggmax,

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab--publ--unt--randviken-fastigheter-ab--publ--forvarvar-fastigheter-i-skovde-och-f,c3368372.

Senaste nyheterna