Randviken Fastigheter har idag meddelats att 255 652 174 aktier har sålts i enlighet med tidigare kommunicerad ägarspridning

jul 5, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Som tidigare meddelats har säljarna av fastighetsportföljen, enligt pressmeddelande från Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) den 29 april 2021, förbundit sig att sälja tio procent av de aktier som erhölls inom ramen för nyligen genomförd kvittningsemission i samband med det omvända förvärvet motsvarande 255 652 174 aktier. Detta med syfte att öka likviditeten i Randviken Fastigheters aktie (”Ägarspridningen”).

Randviken har idag meddelats att 255 652 174 aktier motsvarande cirka 8,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Randviken har sålts i enlighet med villkor för

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/randviken-fastigheter-har-idag-meddelats-att-255-652-174-aktier-har-salts-i-enlighet-med-tidigare-ko,c3379909.

Senaste nyheterna