Randviken Fastigheter offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

jul 7, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken Fastigheter” eller ”Bolaget”) den 4 juni 2021 ska bolagets aktier sammanläggas varigenom 100 aktier sammanläggs till 1 aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen har fastställts till onsdagen den 14 juli 2021 och det nya antalet aktier kommer bokas ut i Euroclears system torsdagen den 15 juli 2021.

Sista dag för handel före sammanläggningen med nuvarande ISIN-kod infaller måndagen den 12 juli 2021 och första dag för handel efter sammanläggningen med den uppdaterade ISIN-koden infaller tisdagen den

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/randviken-fastigheter-offentliggor-tidplan-for-sammanlaggning-av-aktier,c3381568.

Senaste nyheterna