Randviken Fastigheter AB’s dotterbolag Raybased skriver avtal med HSB Göteborg

jul 16, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Raybased Proptech AB har skrivit avtal med HSB Göteborg. Avtalet innebär att Raybased kommer att listas som kvalitetssäkrad leverantör i HSB Göteborgs inköpsportal, som vänder sig till HSB Göteborgs medlemsföreningar och till HSB Förvaltning. Samarbetsavtalet är löpande och är det första avtalet mellan parterna. 

HSB Göteborgs inköpsportal når ut till drygt 300 bostadsrättsföreningar i Göteborgsområdet, vilket omfattar omkring 36 000 lägenheter. Portalens leverantörslista är indelad i olika områden vilket gör det enklare för föreningarna att hitta rätt leverantör för det aktuella behovet.

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/randviken-fastigheter-ab-s-dotterbolag-raybased-skriver-avtal-med-hsb-goteborg,c3386385.

Senaste nyheterna