Luftfuktighet – ny funktion på Raybaseds informationsplattform RB2Way

sep 27, 2021 | Raybased Nyheter

Förra sommaren tog Raybased Proptech sin nya informationsplattform RB2Way i drift. Sedan dess har utvecklingen av plattformens webbapplikation fortsatt och en rad nya funktioner kommer att lanseras.

Funktionen för mätning av luftfuktighet kompletterar nu Raybaseds tjänst för temperaturmätning. ”För hög luftfuktighet under lång period kan leda till stor skada på fastigheter”, säger Jonas Almquist, vd på Raybased. Den nya funktionen ingår i hårdvaran för temperaturmätning och de kunder som redan köpt tjänsten temperaturmätning kan aktivera luftfuktighetsfunktionen med ett knapptryck.

Sensorerna mäter kontinuerligt luftfuktigheten i fastigheterna och levererar insamlad data till informationsplattformen RB2Way. I RB2Ways lättanvända webbapplikation presenteras all data över luftfuktigheten i en tydligt visualiserad bild som ger användarna full kontroll på fukten i fastigheterna. Om så önskas kan data även levereras till kundens eget system.

”Funktionen är ett enkelt och effektivt sätt för våra kunder att undvika kostsamma skador som mögel eller förmultning till följd av för hög luftfuktighet.”, menar Jonas Almquist. Det är även viktigt att komma ihåg att mäta luftfuktigheten i källare och vindsförråd där problem med för hög luftfuktighet ofta uppstår.

De som köper tjänsten för temperaturmätning idag kommer att ha funktionen för mätning av luftfuktighet införlivad i denna. Funktionen går även att köpa separat för verksamheter som inte är i behov av en tjänst för temperaturmätning.

 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist

Vd, Raybased Proptech

Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com

Om Raybased Proptech
Raybased är ett svenskt proptech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way samlar in data från fastigheten och från externa system och levererar all data direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. I en tydlig visuell presentation får användaren enkel översikt över relevant data. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

 

Raybased är dotterbolag till Randviken Fastigheter AB som är listat på Nordic Growth Market (NGM).

www.raybased.com

Senaste nyheterna