Rapport från Raybased på roadshow i Nordamerika

Som VD i Raybased är jag stolt över att Techstars, med ett världsomspännande nätverk som hjälper entreprenörer att lyckas, har öppnat upp för Raybased att delta i Techstars acceleratorprogram i Toronto. Sedan starten 2006 har Techstars framgångsrikt drivit mer än 100 accelerationssessioner och har mer än 1000 företag i sin portfölj. Techstars driver just detta acceleratorprogram tillsammans med Colliers, som är ett av världens största fastighetsförvaltningsbolag. Målet är att identifiera startup bolag med nya tekniska innovationer, vilka kan utveckla Colliers affärer som fastighetsförvaltare för framtiden.

Fastighetsbranschen är världens största och mest värdefulla kapitalbas och den basen behöver få tillgång till nya teknologier, som gör att man kan möta framtidens utmaningar vad gäller bland annat energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2. En annan tydlig trend här är behovet att erbjuda hyresgästerna en bättre närmiljö än vad man gör idag, så att dom inte flyttar. Det vanligaste klagomålet som fastighetsägarna har från sina hyresgäster är att ” det är för varmt eller det är för kallt” i kombination med ”upplevd dålig luft”.

När det gäller behovet av smart teknik är situationen följande: 90% av amerikanska, kommersiella fastigheter saknar intelligent styrning. 40% av all energi och 70% av all elanvändning förbrukas av fastigheter. Byggnader står för 39% av koldioxidutsläppen. Mindre än 1% av byggnaderna renoveras årligen med smart teknik. Installerade tekniska system är komplexa och dyra samt inte tillgängliga för äldre kommersiella fastigheter.

För att öka takten och förse fastigheterna med smart teknik, vilket gör dem energieffektivare och optimerar hyresgästens närmiljö, kopplar Raybased sin trådlösa plattform till fastighetens installerade system. Raybased system börjar nu trådlöst mäta, styra och optimera systemen för att påverka de viktigaste parametrarna för en fastighetsägare nämligen att spara energi, förbättra driften hos installerade system och hyresgästens närmiljö, liksom miljöbelastningen och det finansiella resultatet.

Techstars har funnit Raybaseds erbjudande mycket intressant och har föreslagit Colliers att ta med Raybased i sitt acceleratorprogram. Detta var lite av bakgrunden till varför vi är här.

Jan Ryderstam, Raybaseds CTO, och undertecknad har varit på plats i Toronto sedan september månad. Vi har träffat drygt ett 100-tal olika personer för att bygga upp ett nätverk av resurser, som kan ge oss insikt i hur den nordamerikanska marknaden fungerar. Mötena har varit intensiva och inriktade på det behov Raybased har av att identifiera möjliga pilotinstallationer för att lägga grunden till en expansion på den nordamerikanska marknaden.

 

/ CEO  Lennart Olving