Demoyta hos Fastighetsägarna

I juni fick Raybased ett uppdrag från branschorganisationen Fastighetsägarna. Uppdraget var att installera en demo-anläggning av Raybaseds system i Fastighetsägarnas Hus i Stockholm.

Syftet med installationen, från Fastighetsägarnas sida, är att kunna visa för medlemmarna i branschorganisationen på delar av vad en digitaliserad fastighetsstyrning och -övervakning kan ge för resultat.

Installationen är nu klar, så om du vill se Raybaseds system live, är du välkommen att besöka Fastighetsägarna på Alströmergatan 14 i Stockholm.

Ett av de kommande stegen med Fastighetsägarna är att Raybased blir en del av Fastighetsägarnas initiativ PropTech Stockholm. Läs mer om detta här: http://www.proptechstockholm.se


Vad är nyttan med att applicera en sådan installation på större skala?

I denna demoyta så har Raybaseds system följande funktioner:

– Styr belysning via en kombination av närvaro och APP

– Mäter belysningens effektförbrukning och visualiserar denna i APP

– Mäter temperatur och ljusintensitet

– Detekterar närvaro

– Visualiserar temperatur, ljusintensitet och närvaro i ett webbgränssnitt

Att styra belysningen via närvaro är ett enkelt sätt att minska en fastighets energianvändning. Låt personer tända belysningen i ett rum när de går in och släck den sedan en viss tid efter att de har gått ut. Är lamporna dimbara så kan du även lägga in funktioner för automatisk dimning som tar i hänsyn inkommande ljus utifrån. Detta skapar dessutom en mer behaglig arbetsmiljö t.ex. är det skönt med mjukare ljus tidigt på morgonen när det fortfarande är mörkt ute. Mäter du effektförbrukningen så håller du koll på din förbrukning och kan justera ditt system för att energioptimera i ditt specifika fall.

De stora kostnadsbesparingarna ligger i övervakningen av dina tekniska system. Genom att mäta effektförbrukningen på lampor och lampgrupper så vet Raybaseds system ifall någon av lamporna skulle gå sönder och kan automatiskt larma drifttekniker. Att köpa en ny lampa är billigt men att ha personer som går runt och letar efter lampor som gått sönder är kostsamt. Eftersom systemet vet vad som är fel, varför det är fel och exakt var felet ligger så kan du effektivisera drift och underhåll för att sänka dina kostnader.

Allteftersom kontor moderniseras och fler och fler arbetsplatser blir flexibla så blir det allt vanligare att man har svårt att hitta lediga arbetsplatser. Att visa närvaro på TV-skärmar hjälper personer att snabbare hitta till lediga ytor och konferensrum, vilket minskar frustration och ökar produktiviteten bland medarbetare. Det är dessutom samma närvarogivare som styr belysningen så det blir ingen stor extra kostnad för att tillföra detta mervärde till hyresgäster.