Förtydligande av Telenor och Raybaseds samarbetsavtal

”Raybased slöt nyligen ett samarbetsavtal med Telenor som kommer att gynna båda parterna. Telenor har som mål att positionera sig som en partner för alla frågor om digitalisering som deras fastighetskunder (fastighetsägare, byggbolag mm.) kan tänka sig ha. Detta gäller självklart frågor om Telenors kärnaffär men också andra affärsområden som tangerar telekommunikation och som dessutom kan dra nytta av sådan kommunikationsinfrastruktur som Telenor tillhandahåller sina kunder.

Telenor har idag kunder som utrycker behov om hjälp med digitalisering av sina fastigheter. Frågor som Hur kan du effektivisera mätning av el, energi och vatten? Hur styr du dina fastigheter från en central punkt? Hur kan vi göra våra nya lägenheter mer attraktiva för slutkunder m.h.a digitalisering och smarta hem? Dessa behov ligger något utanför Telenors värdeerbjudande idag men då bolaget är en proaktiv partner i alla digitaliseringsfrågor så vill man ändå hjälpa sina kunder att tillgodose dem. Det är här Raybased kommer in.

Nu när samarbetet är officiellt går Telenor säljorganisation gemensamt med Raybased ut till marknaden samt befintliga kunder. Målet är att under 2018 skapa gemensamma affärer och utveckla det gemensamma erbjudandet utifrån de behov som kunder efterfrågar. Samarbetet är alltså försäljnings- och affärsfokuserat.”


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars mobilnät täcker 99,9 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 670 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se