Lyckad ”Demo Day” i Toronto

De aktieägare som följt Raybaseds utveckling det sista kvartalet 2018 vet att bolaget har deltagit i Techstars Colliers acceleratorprogram i Toronto. Vi var ett av 650 bolag som lämnade in en ansökan till programmet och av de sökande antogs 10 företag från fyra kontinenter. Målet var att bygga upp ett nätverk av potentiella kunder och investerare, samt utvärdera hur man på det mest kostnads-effektiva sättet går in på den amerikanska marknaden. Under hösten har vi lyckats etablera ett ekosystem med ca 160 kontakter inom fastighets- och investerarbranschen, något som kommer att underlätta vid de fortsatta affärskontakterna. Ett viktigt mål var slutligen också att förbereda en presentation av bolaget på vad som kallas “Demo Day”. Denna dag inföll den 4 december och presentationen kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=zozIyKUdRlo (Lennart börjar tala efter ca 1 timma och 22 min). Presentationen gjordes inför 650 deltagande kunder, investerare och andra inom PropTech och arrangemanget streamades dessutom till 69 andra länder.

Under “Demo Day” presenterade Raybased att vi har erbjudits fyra pilotinstallationer av våra produkter i Nordamerika. Installationerna kommer att ske i tre steg. I det första steget kommer vi att mäta energiförbrukningen under nuvarande driftsförhållanden. De data som mäts kommer att laddas upp till Raybaseds molntjänst för visualisering och analys. Mätningen kommer att pågå tre månader och fungera som utgångspunkt för förslag på förbättringar i de andra och tredje stegen. Baserat på analysen kommer Raybased i steg två att föreslå ett ljusstyrningssystem som uppfyller krav och önskemål som kunderna vill ha. I det tredje och sista steget ska Raybaseds system även kontrollera värmepumpar, AC och ventilation, vilket bidrar till energieffektivitet och komfort.

Även efter “Demo Day” har Jan Ryderstam, Raybaseds CTO, och undertecknad haft en rad möten med potentiellt intresserade fastighetsägare och investerare. Vi kommer dessutom åka tillbaka till Toronto i början av januari för att träffa ytterligare ett antal bolag inom samma målgrupper. Detta ingår i den process som Techstars erbjuder. Vårt mål, som jag beskrev på “Demo Day”, är att identifiera fler stora fastighetsägare där det är lämpligt att installera Raybaseds system för att därmed spara energi, minska kostnaderna för underhåll samt erbjuda hyresgästerna en förbättrad inomhusmiljö. I vårt erbjudande ingår även att arbeta med prediktivt underhåll.

I övrigt önskar vi på Raybased alla våra aktieägare och andra intressenter en riktigt God Jul och Nyårshelg!

Med Vänlig hälsning

Lennart Olving
Styrelseordförande i Raybased