Rapport rörande förbättrad energiförbrukning

Fredagen den 15/9 släpptes en första rapport om projekt Vitsippan. Rapporten syftade till att få en fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl implementering som användande av Raybaseds energisparsystem på förskolan Vitsippan.

Nästa rapport är rörande förbättrad energiförbrukning på förskolan Vitsippan. Rapporten förväntas bli klar under oktober månad.