Raybased Online Portal

Raybaseds nyutvecklade verktyg “Raybased Online” ger användaren möjlighet att i realtid övervaka och styra det i byggnaden installerade systemet. Plattformen hanterar insamling av data från ett stort antal möjliga datakällor och transporterar denna till Microsoft Azure för vidare behandling.

Exempel på användning i redan gjorda kundinstallationer är;

1.) Närvaroövervakning och status för ljuskällor

Närvaroövervakningen ger information om närvaron i de zoner eller rum i byggnaden där Raybased sensorer finns installerade. Dessutom kan sensorerna förmedla information om rumstemperatur, fuktighet och ljusstyrka (lux). Genom att använda denna lösning i till exempel ett kontor kan personalen i realtid få information om tillgången till mötesrum samt få statistik på användningen av dessa rum.

2.) Information om energiförbrukning och belysningens funktion

Raybased sensorbaserade plattform med ljusstyrning sänker naturligtvis energiförbrukningen och sparar energi genom att detektera närvaro och anpassa ljuset, men datainhämtning från R-puckar kopplade till lamporna i en byggnad ger också information om status för enskilda lampor samt aktuell effektförbrukning. Larm ges om felaktiga lampor och andra driftsstörningar. Brukarna får användbar kunskap om energiförbrukning och användning av olika delar av byggnaden. Denna kunskap kan bl. a. användas för att avgöra när det är ekonomiskt försvarbart att byta lamporna i ett visst kontorsutrymme, som står för en hög energiförbrukning, till mer effektiva lampor eller om utrymmet har så låg användning att det inte är motiverat.

Raybased Online-portalen ger säker och snabb tillgång till realtidsdata för användarna, vilket ger stora konkurrensfördelar inom digital fastighetsförvaltning och cloud computing.
Plattformen gör det enkelt och snabbt att skapa lösningar som anpassar sig till kundernas specifika behov.