Samarbete med Microsoft och IoT-plattformar i allmänhet

Raybased har inlett ett samarbete med Microsoft, vilket vi nyss PM:ade. Samarbetet är dubbelriktat där
Microsoft tillhandahåller expertkunskap om sin plattform och Raybased utvecklar metoder och mjukvaror,
som är intressanta även för Microsoft.

Inte att förglömma är att en stabil teknikplattform även är intressant för våra kunder.

Jan Ryderstam, Utvecklingschef på Raybased, kommenterar möjligheterna med samarbetet:
”Vi arbetar med Internet of Things längs tre spår:
Det första är också det uppenbara – IoT i sin klassiska betydelse.
– Data tillgängliggörs brukare. De får information om vad som händer och de kan också styra fastigheten.
– Data kopplar ihop olika tekniska system från olika tillverkare för att få dem att arbeta tillsammans.
– Data analyseras och används för att effektivisera driften av fastigheten.
Till allt detta och mycket mer är en molntjänst som Azure som klippt och skuren. Vi kommer att kunna visa
upp detta första resultat redan på fastighetsmässan i Göteborg den 6-7 September. Mycket mer kommer
framöver.”

Det andra spåret har att göra med öppenhet och flexibilitet. Raybased hävdar ju att vi är ett helt öppet
system. Vi arbetar på metoder att lägga stora delar av utvecklingsmiljön och hela miljön för konfigurering
och installation som molntjänster i Azure. Det öppnar för tredjepartsutvecklare att skapa helt egen
funktionalitet och för ett community att utveckla egna lösningar på Raybased plattform. Fortfarande med
bibehållen hög säkerhet. Det här skapar en flexibilitet som inga andra system på marknaden kommer i
närheten av.

Det tredje spåret tar avstamp i insikten att projektering och installation av el och funktioner är för tids- och
kostnadskrävande. Att automatisera allt som går att automatisera och att göra rätt från början måste vara
lösningen.

Vi ser att ”Virtual Reality” håller på att slå igenom på många områden. Tekniken kommer att påverka oss
alla, lika mycket som vad internet och smarttelefonerna har gjort. Micorsoft är starka på spel, Virtual Reality
och det nyare Augmented Reality. I förening med Raybased teknik, som vi utvecklar i spår två, kan den
avancerade och kunskapskrävande projekteringen göras tillgänglig för långt fler.
Funktionen i en byggnad kan byggas, upplevas och testas, långt innan det första spadtaget har tagits. Rätt
från början!”.

Raybased är så mycket mer än vad vi kommunicerat ut. Vi länkar ihop tredjepartsleverantörer i molnet
tillsammans med Raybased i övrigt och ser till att all data kan presenteras på av kunden önskat sätt. Det
finns många olika system på marknaden som används av våra kunder idag och Raybased kan föra över all
information till dessa olika system på önskat sätt och även annan information som kunden inte har tillgång
till idag.

Tankar kring vad detta innebär för vår marknad och våra kunder

När jag pratar med vår Utvecklingsavdelning så förstår jag på dem att samarbetet med Microsoft kommer
att förenkla processen att skala upp installationstakten samt processen att uppdatera installerade system
på avstånd. På så sätt förstår jag att Microsoft blir en viktig partner i att skala vår verksamhet. Att Raybased
lägger utveckling av funktionalitet för byggnadsautomation i molnet innebär att man via Microsofts portal
kommer kunna tillhandahålla en miljö där 3:e parts aktörer kan utveckla funktionalitet som kan
implementeras i Raybased system. Genom samarbetet kommer man även att kunna erbjuda ett sätt att
implementera den funktionaliteten i det Raybased system som en specifik aktör har tillgång till.

Som Marknadschef på Raybased är jag huvudsakligen intresserad av vad för kundnytta som vår
teknikutveckling och våra samarbetspartners kan skapa – ett koncept som ofta dyker upp i min vardag är
”value added”. Som självstående system kommer value added från ett Raybased system i form av
produktivitetshöjande åtgärder för hyresgäster och kostnadsminskande åtgärder åt fastighetsägare.
Det första mina tankar dras till är Microsofts Power BI som jag upplever som en väldigt god miljö att skapa
kraftfulla analysverktyg i. Verktyg som Raybased kan skapa tillsammans med kund eller som andra
leverantörer kan skapa och vi leverera data till. Value added från ett Raybased system kan bli ännu större
ifall data från systemet kan bearbetas och presenteras på ett sätt som hjälper beslutsfattare att fatta ett
beslut t.ex. när närvarodata från vår belysningsstyrning aggregeras för att förstå sig på beläggningsgrad
över tid i ett visst rum eller på en viss yta – något som hjälper hyresgäster förstå ifall de behöver all sin yta
och om de använder den ytan på ett effektivt sätt. Jag kan se liknande möjligheter med temperatur,
ljudnivå, energidata och annan data som Raybaseds system mäter och samlar ihop. Redan idag gör vi
analyser på t.ex. vår energidata för att bedöma status på elektriska funktioner (som lampor, ställdon och
flödesmätare) och i Power BI har vi en miljö som förenklar presentation och visualisering av sådan data. Det
är enkelt att tro att digitaliseringsprojekt skapar värde genom en implementation av teknik och glömma att vi
även hjälper våra kunder förstå hur de ska jobba med vår teknik för att maximera det värde de får ut av den
och med visualiseringsverktyg så förenklar vi det arbetet för våra kunder.

Om jag tänker mer långsiktigt så kommer alla IoT-plattformar att bli viktiga i att hjälpa fastighetsbranschen
att övergå till preventivt underhåll. Efter att ett system har förstått hur många cykler och hur många timmar
som en viss lampsort håller kommer systemet att kunna hjälpa fastighetsägare att kostnadsoptimera utbytet
av alla lampor av en sort. Idag går en lampa sönder och detta blir ett felhanteringsärende och när nästa
lampa går sönder blir det ett ärende osv. Det blir mycket administrativt arbete och dessutom ska en person
ut på plats och byta en lampa varje gång den går sönder. Ifall ett system vet hur länge alla lampor i en lokal
varit på plats och hur många gånger de har tänts och släckts kommer systemet kunna rekommendera när
det är dags att byta ut alla de lamporna samtidigt innan de har gått sönder. På så sätt minskar du
felhanteringstid och administrationstid samtidigt som hyresgästens upplevelse kommer att förbättras.
Raybaseds system kan leverera data om exakt dessa saker och för mer än bara lampor.

Ju mer jag skriver desto mer kommer jag på, men här är den sista tanken jag tänker dela med mig av
idag…

”Om vi kan erbjuda en miljö där andra aktörer kan utveckla egen funktionalitet i
ett Raybased system så öppnar vi t.ex. upp för ytterligare en sorts återförsäljare. Vi
kan förstås erbjuda återförsäljare möjligheten att arbeta med den funktionalitet som vi
själva utvecklar men vi kan också erbjuda återförsäljare möjligheten att själva
utveckla applikationer av Raybased system som vi själva inte arbetat med än, något
som har potentialen att accelerera utvecklingen av vår marknad. Vi blir alltså mer
attraktiva som produktbolag då återförsäljare själva kan välja vilket sätt som de vill
arbeta med Raybased system på.”

/ Carl Billton, Head of Sales and Marketing