Uppföljning från IOT Solutions World Congress Barcelona

Som tidigare nämnts var Raybased inbjuden av Microsoft till att delta i deras monter på mässan i Barcelona.

Raybased avsikt med att delta på mässan var att genomföra ett antal inplanerade möten med några av giganterna i byggnadsautomationsbranschen.

Barcelonamässan är främst avsedd för beslutsfattare i industrin. Den är mest inriktad på mjuka frågor, som samarbeten, att hitta möjligheter och att visa fram och jämföra applikationsexempel. De stora jättarna är givetvis drivande, men var omgivna av en skara mindre företag som står för en stor del av teknikutvecklingen.

T.ex. var Schneider mycket öppna med under ett föredrag, att man, trots sin storlek, inte kan göra allt själva, utan är helt beroende av samarbeten med och uppköp av de mindre företagen som har teknisk spetskompetens.

De mest spektakulära nyheterna var ingenting som förmedlades öppet på mässgolvet, men som kom fram under våra personliga samtal.

Av stort intresse var konsultföretaget Deloitte, som har byggt ett par av världens mest smarta byggnader i Amsterdam och Toronto. Genom medveten användning av automation kopplad till artificiell intelligens, lyckades man i ett första steg att få in dubbelt så många personer på den befintliga ytan, samtidigt som arbetsmiljön upplevdes förbättrad. En oväntad bieffekt var att antalet arbetssökande samtidigt fördubblades och att kvalitén på de sökande blev så mycket bättre att ungefär 98% av de sökande var direkt anställningsbara. En utvärdering visade också att byggkostnaden inte hade ökat jämfört med om traditionell teknik hade använts.

För Raybased del genomförde vi ett antal möten med byggnadsautomationsföretag. Ofta blev man förvånade över att vi redan höll på att göra det som man själva tittade på hur det skulle kunna gå till. Vi lyfter fram en väldigt tydlig processdimension. Vår teknik effektiviserar hela arbetskedjan från projektering till färdig installation och minimerar allt manuellt arbete. Det passar väl in i de etablerade företagens strävanden att få ordning på sin ofta spretiga och arbetsintensiva teknik och att anpassa den till framtidens allt snabbare teknikförändringar.

Som ett resultat av samtalen är vi inbjudna till två av huvudkontoren i USA för att fortsätta samtalen med deras teknikledningar. En bra bekräftelse på att det vi gör är relevant och behövt.