Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Jonas Almquist, f.1968, VD

Civilekonom från handelshögskolan umeå universitet. Jonas har tidigare bl a varit VD för Bergen Energi och har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och fastighetssektorn.

Fredrik Brodin, f. 1967, Styrelsordförande

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Fredrik har mer än 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel Apartments AB fram till 2005 samt co-founder för Mengus AB under perioden 2005-2007 samt VD för Stendörren Fastigheter AB (publ) under perioden 2014-2019. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv medverkan i grunden till vad som idag är Hembla AB. Fredrik är idag VD för Offentliga Hus i Norden AB (publ) och styrelseledamot Hembla AB

Jan Eriksson, f. 1969, Styrelseledamot

Jan Eriksson, f.1969, Styrelseledamot.
I styrelsen sedan 2020 Har studerat Juridik, företags- och nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Jan har 26 år inom bank på ledande befattningar. Därefter har Jan varit vd på Kilenkrysset och Randviken samt jobbat som fondförvaltare på Brunswick Real Estate. Jan är idag CFO för Neptunia Invest AB.

Lennart Olving, f. 1952, Styrelseledamot

Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan. Lennart har lång industriell erfarenhet och har varit chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit inom läkemedelsbranschen och 2000-2003 var han ansvarig för att genomföra samgåendet mellan Pharmacia Upjohn och Monsanto/Searle inom produktion under denna fusion. Lennart är idag verksam i ett flertalet tillväxtbolag i olika roller.

 

 

Sverker Littorin, f. 1955, Styrelseledamot

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Arbetat mestadels inom medtech området bla som Group Vice President på Elekta AB, vVD Pharmadule AB och VD på MedCap AB. Under de senaste åren har Sverker tjänstgjort som Ordförande, ledamot och Senior Advisor i ett stort antal listade bolag i främst Sverige och Finland. Är sedan fem år tillbaka Etiopisk Honnorärs Konsul i Sverige.

Ulrika Steiner, f. 1953, Styrelseledamot

Har 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen där hon haft ledande positioner inom uthyrning, projektledning, IR/marknadsföring och fastighetstransaktioner. De senaste 15 åren har hon arbetat som konsult och rådgivare inom industri/forskning, infrastruktur och fastigheter. Ulrika har en akademisk examen i samhällsplanering samt är diplomerad finansiell rådgivare.

Klas Gustafsson, f. 1966, Styrelseledamot

Tidigare arbetslivserfarenhet: Klas har mångårig erfarenhet från finansindustrin, bl.a. som Partner på Sustainable Technologies Fund, Affärsområdeschef på AB Traction, Investment Manager på Northzone Ventures, Investment Manager på Telia Business Innovation samt konsult på ALMI Företagspartner Uppsala. Klas har även drivit eget företag inom rådgivning och finansiering av tillväxtbolag.

Jan Ryderstam, f. 1957, Utvecklingschef

Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har mångårig erfarenhet som systemarkitekt och teknikstrateg inom elektronik och mjukvara för bil- och försvarsindustrin. Jan är en av Skandinaviens i särklass skickligaste systemutvecklare och såg under 2011 de brister som fanns inom dagens system för fastighetsautomation vilket gav grunden till Raybased.

Revisor

Raybased revisor är David Johansson från Mazar Set Revisionsbyrå AB medlem i FAR.