Castellum

Rätt data, på rätt plats, i rätt tid

Med säkerställd data levererat direkt till rätt system har slipper Castellum krångliga manuella avläsningar och kan göra stora tids- och kostnadsbesparingar. 

Fastighetsbolaget Castellums verksamhet bygger på investering och utveckling av kommersiella lokaler. Idag äger bolaget 632 fastigheter belägna i Sverige, Danmark och Finland.

Besvärliga manuella mätningar

Castellum Väst hade ett 40-tal vattenmätare placerade i gatubrunnar som krävde manuell avläsning. Placeringen av mätarna, samt varierande väderförhållande gjorde att dessa mätningar var besvärliga. Det skapade även problem för den interna uppföljningen av mätvärden.

Säkerställd data direkt till rätt system

Vi hjälpte Castellum att placera ut digitala sensorer som kontinuerligt skickar mätvärden från vattenmätarna via RB2Way till deras uppföljningssystem. En lösning som gör att Castellum nu slipper de krångliga manuella avläsningarna och alltid får rätt data, på rätt plats, i rätt tid. Ett besvärligt arbetsmoment är löst och Castellum får in säkerställd data direkt till rätt system utan att de behöver avsätta manuell arbetskraft. 

En enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning

”Nu har vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan hade vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem. Det kan inte bli enklare eller bättre för oss. Dessutom ligger lösningen helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi” 

Anders Björling, teknisk chef, Castellum Väst AB