Raybased roadshow nov/dec 2015

Raybaseds VD Lars Granbom och styrelseordförande Jonny Sandberg presenterar Raybased vid olika arrangemang inför noteringen på AktieTorget. 16/11 Stockholm    Investerarträff Plats och tid: Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, kl. 18:00-20.30...