Randviken Fastigheter AB’s dotterbolag Raybased skriver avtal med HSB Göteborg

Raybased Holding AB (publ) unt. Randviken Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheter i Skövde och Falköping till ett underliggande fastighetsvärde om 154,5 mkr

Raybased Holding (”Raybased Holding” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Västergötland. Affären genomförs genom förvärv av fastighetsägande bolag. Säljare av de fastighetsägande bolagen är PNP Stålhallar AB. Fastigheterna som omfattas av...