Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Raybased Holding AB (publ), org.nr 556776-3213, med säte i Trollhättan, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 juni 2021.  Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Raybased Holding, i enlighet med...
Kallelse till extra bolagsstämma

Ny varumärkesplattform

Att förmedla vårt budskap och våra tjänster på rätt sätt till rätt målgrupper är viktigt inte bara för att skapa nya affärer utan för att befästa vilka vi är och vad vi står för. I samarbete med Parachute Communication har vi nyligen lanserat en ny varumärkesplattform...