Raybased PropTech.
Ett trådlöst perspektiv
på lönsamhet.

Nu är det enkelt att framtidssäkra fastigheter och öka driftsnettot. Med Raybaseds trådlösa system samlas data från fastigheter in och presenteras för hela organisationen – från teknikchef till fastighetskötare. Alla kan fatta strategiska och operativa beslut direkt. En lönsammare verksamhet med uppnådda miljömål och högre avkastning kommer på köpet.

Enkelt

Lätt att integrera, lätt att använda, lätt att skala upp.

Hållbart

Minskad miljöpåverkan med sänkta CO2-utsläpp.

Långsiktigt

Full potential på investeringen, nu och i framtiden.

“Idag står Europas fastigheter för
40 % av Europas CO2-utsläpp.
Vår drivkraft är att vända
siffrorna och skapa ett
hållbart samhälle.”

Jonas Almquist, VD

Nästa generations förvaltning. Idag.

Framtidens förvaltning handlar om att optimera teknik och resursanvändande för att effektivt nå mål och få högre avkastning. Med våra trådlösa system kan dagens fastigheter införlivas i nästa generations digitala förvaltning redan i dag. Våra tjänster är lika enkla att installera och integrera som att använda.

Raybased PropTech:
• Ökar driftsnettot, sparar pengar
• Energioptimerar, når hållbarhetsmål
• Levererar insikter, höjer lönsamheten
• Engagerar medarbetare och hyresgäster

Full koll
på läget
oavsett plats

Med rätt data levererad till rätt mottagare sköts den dagliga driften direkt från mobilen. Resurskrävande akututryckningar och tidsödande avläsningar kan elimineras. Utan att behöva åka någonstans kan man direkt se status på fastigheterna.

Maximera
nyttan av
befintliga data.

Mätdata i all ära. Det är först när data förvandlas till tydlig information som användaren kan få värdefulla insikter. Våra sensorer samlar in all mätdata från fastigheten, analyserar och presenterar tydliga digitala beslutsunderlag som levereras trådlöst till rätt mottagare. Fokus kan direkt läggas på vilka åtgärder som behöver prioriteras och hur resursanvändningen kan optimeras.

”PropTech ger
möjligheten att skapa
effektiva, långsiktiga
fastighetsövervakningar
på distans.”