Fastighets-
lösningar

 

Unikt trådlöst system för avancerad fastighetsautomation

Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet som t.ex. temperatur, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

Systemet är kompatibelt med marknadens övriga system för fastighetsautomation. Äldre, befintliga installationer i en fastighet kan samordnas och effektiviseras via Raybased i ett intelligent driftssystem där samtliga funktioner samverkar.

Genom Raybased’s system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg där besparingar på upp till 60% kan realiseras och där fastighetens energianvändning kan sänkas med upp till 45%.

En gemensam plattform för fastighetens samtliga funktioner

Raybased samordnar inte bara “egna” funktioner i systemet. Genom Raybased’s teknik har en unik och efterlängtad pusselbit äntligen fallit på plats; en öppen plattform som kan integreras med samtliga standarder och protokoll för fastighetsautomation.

Det betyder att fastighetsägarens tidigare investeringar i automation inte bara kan utnyttjas men också effektiviseras genom samverkan i ett intelligent driftssystem.

Med Raybased’s system kan man samordna fastighetens samtliga funktioner. Plattformen kan integreras med samtliga standarder och protokoll inom fastighetsautomation och på så sätt även samordna fastighetens samtliga funktioner.

Effektiv drift, underhåll och övervakning på distans

Fastighetsägaren har ständig tillgång till aktuell information och kan sköta drift, underhåll och bevakning på distans var han/hon än befinner sig.