Installation av en pilot i Colliers huvudkontor i Toronto

Raybased AB har fått en order på en pilotinstallation till Colliers Internationella huvudkontor i Toronto, Kanada.

Kontoret består av tre våningar i ett höghus. Varje våning är till ytan ca 600 m2. Installationen kommer att ske i tre steg. I det första kommer Raybaseds system att mäta energiförbrukningen under nuvarande driftsförhållanden. De data som mäts kommer att laddas upp till Raybaseds molntjänst för visualisering och analys. Mätningen kommer att pågå tre månader och fungera som utgångspunkt för förslag på förbättringar i de andra och tredje stegen. Baserat på analysen kommer Raybased att föreslå ett ljusstyrningssystem som uppfyller krav och önskemål från Colliers. För det tredje och sista steget ska Raybaseds system kontrollera värmepumpar, AC och ventilation, vilket bidrar till energieffektivitet och komfort.

”Det är spännande att vi har fått denna möjlighet att installera vår plattform i Nordamerika och visa hur bra den är. Detta är något vi jobbat med sedan i somras. Allt sker inom ramen för Techstars Colliers acceleratorprogram och deras engagemang vad gäller programmet är imponerande. Raybased har genom detta initiativ fått en fantastisk möjlighet att presentera sig och bygga ett nätverk av intressanta spelare på den nordamerikanska marknaden”, säger Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB.

Värdet av ordern kommer att fastställas när steg två ovan definieras.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Om Colliers International Group
Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 12 000 anställda i 69 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster. www.colliers.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.