Investerare

Investerare

Välkommen till Raybased’s investerarsidor. Här presenteras information som kan vara av intresse för Bolagets aktieägare, analytiker och andra intressenter. För ytterligare information eller frågor kontakta VD Jonas Almquist: jonas.almquist@raybased.com.

Föreläsning 1+1=4. Höj driftnettot och jobba effektivt med aggregerad data.

Under den digitala konferensen Smart Property pratade Raybased vd Jonas Almquist om hur aggregerad information från fastigheter kan skapa helt nya värden och hjälpa såväl ledningsgrupp som fastighetsförvaltare att jobba effektivare, höjda driftnettot och sänka C02-utsläpp.

VD, Jonas Almquist presenterar Raybased

Stora Aktiedagen Stockholm 2019

Raybased har utsetts till deltagare i ”Colliers Proptech Accelerator” som drivs av Techstars

Raybased har i hög konkurrens utsetts till deltagare i Colliers Proptech acceleratorprogram i Toronto, som drivs av Techstars. Programmets inriktning är att utveckla företag baserade på affärsmodeller som löser problem inom den kommersiella fastighetsbranschen.