Investerare

Välkommen till Raybased’s investerarsidor. Här presenteras information som kan vara av intresse för Bolagets aktieägare, analytiker och andra intressenter. För ytterligare information eller frågor kontakta VD Jonas Almquist: jonas.almquist@raybased.com.

VD, Jonas Almquist presenterar Raybased

Investerarträff på GT30 – 7/2-2019

VD, Jonas Almquist presenterar Raybased

Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag om energieffektivisering av fastigheter – 30/11-2018

Raybased har utsetts till deltagare i ”Colliers Proptech Accelerator” som drivs av Techstars

Raybased har i hög konkurrens utsetts till deltagare i Colliers Proptech acceleratorprogram i Toronto, som drivs av Techstars. Programmets inriktning är att utveckla företag baserade på affärsmodeller som löser problem inom den kommersiella fastighetsbranschen.

Kort introfilm

https://www.youtube.com/watch?v=tIB4S8QfLWo;w=100%