Bolagsstyrning

Jonas Almquist, VD

Civilekonom från handelshögskolan umeå universitet. Jonas har tidigare bl a varit VD för Bergen Energi och har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och fastighetssektorn.

Lennart Olving, f. 1952, Styrelsordförande

Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan. Lennart har lång industriell erfarenhet och har varit chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit inom läkemedelsbranschen och 2000-2003 var han ansvarig för att genomföra samgåendet mellan Pharmacia Upjohn och Monsanto/Searle inom produktion under denna fusion. Lennart är idag verksam i ett flertalet tillväxtbolag i olika roller.

Lars Elmberg, f. 1949, Styrelseledamot

Civilingenjör inom elektronik från Chalmers och har lång erfarenhet som VD för Elektronikcentrum, marknadschef inom Philips och mångårigt styrelsearbete i bolag som XDIN, Cyrba och NFO. Lars har bred erfarenhet från bolagsstyrning, bolagsförsäljningar och börsnoteringar. Lars har varit med att utveckla Raybased sedan 2013 från innovation till affär.

Anders Björling, f. 1969, Styrelseledamot

Ingenjör med över 20 års erfarenhet inom fastighetsautomation. Anders har bl.a varit distriktschef för Siemens AB, Div. BT, Building Automation med ansvar för affären och verksamheten i Göteborg. Anders har en god förståelse av fastighetsbranschen samt fastighetsautomation och jobbar sedan 2013 på Eklandia AB med fastighetsutveckling.

Klas Gustafsson, f. 1966, Styrelseledamot

Tidigare arbetslivserfarenhet: Klas har mångårig erfarenhet från finansindustrin, bl.a. som Partner på Sustainable Technologies Fund, Affärsområdeschef på AB Traction, Investment Manager på Northzone Ventures, Investment Manager på Telia Business Innovation samt konsult på ALMI Företagspartner Uppsala. Klas har även drivit eget företag inom rådgivning och finansiering av tillväxtbolag.

Jan R Nilsson, f. 1956, Styrelseledamot

Tidigare arbetslivserfarenhet: Affärsansvarig för affärsområdet Teknik, Tjänster och Lego vid Saab Flygdivisionen och instrumentell i utvecklingen av affärsmodeller för know-how-överföring. Omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom sälj och marknadsföring från bl.a. Securitas Teknik, Electrolux Fermentation, Boda Nova och Merrild. Franchise Direktör i Securitas Direct/Verisure och därefter VD för Securitas Direct/Verisure i respektive Norge, Benelux och Danmark i sammanlagt 12 år.

Jan Ryderstam, f. 1957, Utvecklingschef

Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har mångårig erfarenhet som systemarkitekt och teknikstrateg inom elektronik och mjukvara för bil- och försvarsindustrin. Jan är en av Skandinaviens i särklass skickligaste systemutvecklare och såg under 2011 de brister som fanns inom dagens system för fastighetsautomation vilket gav grunden till Raybased.