Finansiell kalender 2020

Delårsrapport ett

2020-05-29

Halvårsrapport

2020-08-28

Delårsrapport tre

2020-11-27

Bokslutskommuniké - 2021

2021-02-05

Årsredovisning - 2021

2021-02-26