Kallelse till extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ)

Aktieägarna i Raybased Holding AB (publ), org. nr 556776‐3213 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”stämman”) onsdagen den 16 september 2020 klockan 13:00 i Bolagets lokaler, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda. Den formella kallelsen kommer inom kort att publiceras i Di samt i Post och Inrikes tidningar.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.