Koloniföreningen

Säker och enkel faktureringsprocess

Med sin nya lösning för energimätning får koloniföreningen i Göteborg snabbt och enkelt tillgång till kvalitetssäkrad data som underlättar faktureringen. 

Fastighetskontoret i Göteborg behövde optimera energimätningen för en förening med 46 kolonilotter där varje kolonilotts förbrukning vidarefaktureras till respektive innehavare. Tidigare skedde all avläsning manuellt vilket var tidskrävande och ineffektivt. Den mänskliga faktorn innebar också en risk för feldebitering vilket kunde skapa missnöje hos föreningens medlemmar.

Snabba, enkla och korrekta fakturaunderlag

Vi levererade en komplett lösning med elmätare för digital avläsning för alla 46 kolonilotter. Leverans, konfiguration och installation utfördes av oss på Raybased i nära samarbete med HMP El. Lösningen innebär att föreningen nu snabbt och enkelt hämta kvalitetssäkrad mätardata för fakturaunderlaget direkt från vår app. De har därmed fått en säker och enkel faktureringsprocess som både sparar tid och kostnader. Uppkopplingen innebär också möjligheter att enkelt utöka med fler funktioner i framtiden.

Blixtsnabb installation

”När vi gjorde kundinstallationer åt Raybased blev det uppenbart hur enkelt och smidigt systemet är att arbeta med. Dessutom har Raybased en helhetslösning med en lättanvänd mobil-app och ett webbgränssnitt där föreningen kan följa förbrukningen och sedan fakturera. Installationen går blixtsnabbt, kunden får en lägre kostnad och vi får en högre marginal”

Magnus Hegg, vd på HMP EL.