Nytt pilotprojekt!

Raybased för diskussioner med ett flertal ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter. Parallellt har vi även många diskussioner med ägare av villor och lägenheter, dessa har nu resulterat i order på ett antal installationer i villor.