Om Raybased

Vision

Vi tar proptech ett steg längre.

Affärsidé

Raybased integrerar och utvecklar innovativa digitala informationslösningar för fastighetsförvaltning.

Genom aggregerad och visualiserad data skapar Raybased möjligheter att öka driftnettot, effektivisera arbetsprocesser och minska miljöpåverkan.