Om Raybased

Om Raybased

Vision
Raybased skall vara det självklara valet av trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter.

Affärsidé
Raybased utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter. Raybased säljer till både ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter både vid nybyggnation och ombyggnation av befintliga byggnader liksom till byggföretag, installatörer och leverantörer av system till fastigheter. Raybaseds kunder finns globalt, där energikostnader är höga och kunder har fokus på energieffektivisering.