Pressmeddelande: Idag inleds teckningstiden

Idag inleds teckningstiden – nyemission i Raybased AB inför planerad notering på AktieTorget.