Montera R- och L-puck

Smart Controller

Den centrala enheten i systemet heter Smart Controller. Den mäter och styr elkomponenter. Smart Controller är designad för att kunna döljas bakom existerande uttag, brytare m.m. Samtliga strömkällor och brytare är ihopkopplade och styrs av en Smart Controller, som i sin tur kommunicerar trådlöst med andra Smart Controller. Den kan mäta och styra laster upp till 16 ampere.

Ladda ner produktblad

Smart Reader

Smart Reader läser slutningar i svagströmskretsar. Det betyder att den till exempel uppfattar tryck på strömbrytare, på- och avlarmning av inbrottslarm, när brandlarm går, ventilationsaggregatet larmar eller ett brandspjäll slår till. Samtliga signaler kan användas av Smart Controllers för automatiska funktioner samt rapporteras till Gateway för övervakning i ett överordnat system.

Ladda ner produktblad

Dali Converter

Dali Convertern är ett gränssnitt mellan Smart Controller och en DALI-slinga. En Dali Converter kopplad till en Smart Controller blir tillsammans en DALI-master.

Ladda ner produktblad

Modbus Converter

Modbus Convertern är ett gränssnitt mellan Smart Controller och en Modbus RTU-slinga. En Modbus Converter kopplad till en Smart Controller, blir tillsammans en Modbus-master eller Modbus-slav beroende på vad för mjukvara som appliceras.

Ladda ner produktblad

Multisensor

Multisensorn är systemets trådlösa rumsgivare. Sensorn kan avläsa temperatur, fukt, rörelse och ljusstyrka samt kommunicerar trådlöst med Smart Controllers. Multisensorn drivs av batteri med lång livslängd och är således enkel att montera. Den kan även anslutas till fast spänning och behöver då ej batterier.

Ladda ner produktblad

Gateway

En Gateway är en intern omkopplingspunkt i systemet och används för att länka kommunikation mellan Smart Controllers, Multisensorer och Lokal Server. Den omvandlar radiokommunikationen till TCP/IP.

Ladda ner produktblad

Local Server

Lokal Server är systemets samlingspunkt för information och kopplingspunkt mot internet. Den kan även vara integrationspunkt mot befintlig DUC eller PLC i fastigheten.

Ladda ner produktblad