Raybased förstärker sin organisation

Som tidigare kommunicerats befinner sig Raybased i ett mycket expansivt skede. Intresset och efterfrågan av Raybaseds system fortsätter att öka. För att möta marknadens efterfrågan samt påskynda Bolagets utvecklingsprocess, förstärker Raybased nu sin organisation med ytterligare tre medarbetare. En tjänst inom system- och mjukvaruutveckling tillsattes i början av februari, medan de två andra tjänsterna är i en pågående process. Raybased mål är att tillsätta dessa tjänster så fort det går.