RB2Way

Det enkla sättet att maximera värdet av mät- och fastighetsdata.

Nästa generations förvaltning. Idag.

Nu kan ni på ett enkelt sätt addera ny data, maximera värdet av befintlig data och säkra nästa generations förvaltning redan i dag. Informationsplattformen RB2Way ger dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare helt nya möjligheter till kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning. Med aggregerad och tydligt visualiserad data som alltid finns tillgänglig, förenklas arbetet för alla i förvaltningsorganisationen och beslut kan tas på välgrundade fakta.

Våra tjänster

Genom RB2Way samlas all fastighetsdata från byggnader och externa datakällor in genom trådlösa sensorer och mätare. Den aggregerade datan presenteras i tydligt visualiserade bilder samt levereras direkt till era system. Alla i förvaltningsorganisationen – från strategisk ledning till drifttekniker får snabbt och enkelt tillgång till rätt data för sitt behov.

Hämtning av fastighetsdata

Genom trådlösa sensorer, mätare och byggnaders befintliga driftsystem, hämtar RB2Way in data från fastigheter och externa källor.

Leverans av fastighetsdata

Hämtad data levereras sedan direkt av RB2Way till önskat system, person eller byggnadens driftsystem.

Presentation av fastighetsdata

All data sammanställs i RB2Way, där den både kan analyseras och visualiseras. Användaren kan snabbt se status, skapa rapporter och prioritera åtgärder.

Våra tjänster

Genom RB2Way samlas all fastighetsdata från byggnader och externa datakällor in genom trådlösa sensorer och mätare. Den aggregerade datan presenteras i tydligt visualiserade bilder samt levereras direkt till era system. Alla i förvaltningsorganisationen – från strategisk ledning till drifttekniker får snabbt och enkelt tillgång till rätt data för sitt behov.

Hämtning av fastighetsdata

Genom trådlösa sensorer, mätare och byggnaders befintliga driftsystem, hämtar RB2Way in data från fastigheter och externa källor.

Leverans av fastighetsdata

Hämtad data levereras sedan direkt av RB2Way till önskat system, person eller byggnadens driftsystem.

 

Presentation av fastighetsdata

All data sammanställs i RB2Way, där den både kan analyseras och visualiseras. Användaren kan snabbt se status, skapa rapporter och prioritera åtgärder.

Vilka fastighetsbehov har ni?

RB2Way är utvecklad för att kunna hantera alla former av fastighetsdata. Vi hämtar, levererar och presenterar den data ni behöver för att tillgodose era behov och uppnå era mål. I RB2Way är all data fri och lösningen flexibel, vilket skapar en enkel och skalbar lösning för era fastigheter. Här är några exempel på alla de möjligheter som finns med RB2Way:

Leverans av data till ditt befintliga system

RB2Way hämtar den data ni behöver och levererar den till de system ni önskar. Vi levererar data både till era förvaltningssystem och driftsystemet i byggnaden. …

Visa mer
 • All data på en plats – alltid full kontroll.
 • Flexibelt och tillgängligt – all data finns där när ni behöver den.
 • Välj komplett datainhämtning eller komplettering med data ni saknar.
 • Använd data både i förvaltningssystemen och i byggnadens driftsystem.

Lönsam och rättvis debitering med IMD

Med IMD – individuell mätning och debitering, betalar varje hyresgäst i ett flerbostadshus för sin faktiska förbrukning. IMD är lönsamt för både fastighetsägare och …

Visa mer
… bostadsrättsföreningar. RB2Way hjälper er att mäta varje hyresgästs förbrukning av el, värme samt kall- och varmvatten. En stor fördel med IMD är att fastigheten kan dela på ett gemensamt elabonnemang och därmed sänka kostnaderna.

 • Ökad vinstmarginal för fastighetsägaren.
 • Korrekt faktureringsunderlag varje månad.
 • Sänkta abonnemangskostnader.
 • Debitering enbart för hyresgästens faktiska förbrukning.
 • Minskad förbrukning, ofta omkring 30 %.
 • Sänkta C02-utsläpp.

Se all förbruknings- och mätardata           

Trött på manuella och tidskrävande avläsningar som ofta görs vid fel tidpunkt och resulterar i felavläsningar och feldebiteringar? Med RB2Way får ni enkelt tillgång till all el-, vatten-, …

Visa mer

… kyl- och värmeförbrukningsdata automatiskt. Du kan fokusera på åtgärder i stället för datainhämtning.

 • Full koll på effekttoppar.
 • Effektiv energioptimering.
 • Korrekta debiteringar.
 • Minskat manuellt arbete.
 • Sänkta C02-utsläpp.
 • Enkel hållbarhetsrapportering.

 

Sänk värmekostnaderna

Med RB2Ways hjälp kan ni sänka era värmekostnader och säkra rätt inomhustemperatur. Ni får en komplett översikt över temperaturen i varje lägenhet, lokal och övriga ytor i er …

Visa mer

… fastighet och kan direkt se om det är för varmt eller för kallt. Ni kan också låta RB2Way informera er vid avvikelser.

En förändring av temperaturen med 1 grad sänker förbrukningen med 5–10%.

 • Full kontroll över inomhustemperatur, fjärrvärmeanläggning och husets eget värmesystem.
 • Alltid rätt inomhustemperatur.
 • Rätt temperatur på tappvarmvatten.
 • Minskade värmekostnader (omkring 10–20 %).
 • Sänkta C02-utsläpp.

 

Undvik fukt och mögelskador

För hög luftfuktighet kan leda till röta och mögel. Skador som inte bara är kostsamma utan som ofta tar lång tid att åtgärda. Med RB2Ways hjälp kan ni förhindra att fuktskador …

Visa mer

… uppkommer. RB2Way bevakar hela tiden fuktnivån i er fastighet och varnar när nivån är för hög. Ni kan i god tid åtgärda problemet innan skador hinner uppstå. Kanske behöver ventilationen åtgärdas eller dränering och fuktskydd ses över.

 • Automatiserad bevakning av fuktnivå i hela fastigheten. (Extra viktigt i källare och på vindar.)
 • I god tid upptäcka problem som kan orsaka kostsamma fukt- och mögelskador.

 

Effektivisera förvaltningen

Ingen har tid att sitta framför skärmen och leta efter fel och avvikelser dygnets alla timmar. Låt RB2Way sköta bevakningen och meddela er om insatser behövs istället. …

Visa mer

… Felsökningen går extremt mycket fortare och ni sparar tid och pengar. Att effektivisera förvaltningen frigör tid för de arbetsuppgifter som verkligen skapar värde. RB2Way hjälper er drift- och förvaltningspersonal att planera, underhålla och förvalta fastigheten på bästa sätt.

 • Tydlig översikt över hur fastigheterna ”mår”.
 • Snabb och enkel felsökning.
 • Minskat manuellt arbete.
 • Färre akututryckningar.
 • Effektiv analys av investeringar.
 • Sänkta C02-utsläpp.

 

Fråga mig hur vi hittar anpassade lösningar till era fastigheter.

+46 (0) 735 188 301

christina.fredriksson@raybased.com

Christina Fredriksson

Sales & Relations, Raybased

Eller skicka ditt nummer eller mailadress så hör vi av oss.

Vilka fastighetsbehov har ni?

RB2Way är utvecklad för att kunna hantera alla former av fastighetsdata. Vi hämtar, levererar och presenterar den data ni behöver för att tillgodose era behov och uppnå era mål. I RB2Way är all data fri och lösningen flexibel, vilket skapar en enkel och skalbar lösning för era fastigheter. Här är några exempel på alla de möjligheter som finns med RB2Way:

Leverans av data till ditt befintliga system

RB2Way hämtar den data ni behöver och levererar den till de system ni önskar. Vi levererar data både till era förvaltningssystem och driftsystemet i byggnaden. …

Visa mer
 • All data på en plats – alltid full kontroll.
 • Flexibelt och tillgängligt – all data finns där när ni behöver den.
 • Välj komplett datainhämtning eller komplettering med data ni saknar.
 • Använd data både i förvaltningssystemen och i byggnadens driftsystem.

 

Lönsam och rättvis debitering med IMD

Med IMD – individuell mätning och debitering, betalar varje hyresgäst i ett flerbostadshus för sin faktiska förbrukning. IMD är lönsamt för både fastighetsägare och …

Visa mer

… bostadsrättsföreningar. RB2Way hjälper er att mäta varje hyresgästs förbrukning av el, värme samt kall- och varmvatten. En stor fördel med IMD är att fastigheten kan dela på ett gemensamt elabonnemang och därmed sänka kostnaderna.

 • Ökad vinstmarginal för fastighetsägaren.
 • Korrekt faktureringsunderlag varje månad.
 • Sänkta abonnemangskostnader.
 • Debitering enbart för hyresgästens faktiska förbrukning.
 • Minskad förbrukning, ofta omkring 30 %.
 • Sänkta C02-utsläpp.

Se all förbruknings- och mätardata

Trött på manuella och tidskrävande avläsningar som ofta görs vid fel tidpunkt och resulterar i felavläsningar och feldebiteringar? Med RB2Way får ni enkelt tillgång till all el-, vatten-, …

Visa mer

… kyl- och värmeförbrukningsdata automatiskt. Du kan fokusera på åtgärder i stället för datainhämtning.

 • Full koll på effekttoppar.
 • Effektiv energioptimering.
 • Korrekta debiteringar.
 • Minskat manuellt arbete.
 • Sänkta C02-utsläpp.
 • Enkel hållbarhetsrapportering.

 

Sänk värmekostnaderna

Med RB2Ways hjälp kan ni sänka era värmekostnader och säkra rätt inomhustemperatur. Ni får en komplett översikt över temperaturen i varje lägenhet, lokal och övriga ytor i er …

Visa mer

… fastighet och kan direkt se om det är för varmt eller för kallt. Ni kan också låta RB2Way informera er vid avvikelser.

En förändring av temperaturen med 1 grad sänker förbrukningen med 5–10%.

 • Full kontroll över inomhustemperatur, fjärrvärmeanläggning och husets eget värmesystem.
 • Alltid rätt inomhustemperatur.
 • Rätt temperatur på tappvarmvatten.
 • Minskade värmekostnader (omkring 10–20 %).
 • Sänkta C02-utsläpp.

 

Undvik fukt och mögelskador

För hög luftfuktighet kan leda till röta och mögel. Skador som inte bara är kostsamma utan som ofta tar lång tid att åtgärda. Med RB2Ways hjälp kan ni förhindra att fuktskador …

Visa mer

… uppkommer. RB2Way bevakar hela tiden fuktnivån i er fastighet och varnar när nivån är för hög. Ni kan i god tid åtgärda problemet innan skador hinner uppstå. Kanske behöver ventilationen åtgärdas eller dränering och fuktskydd ses över.

 • Automatiserad bevakning av fuktnivå i hela fastigheten. (Extra viktigt i källare och på vindar.)
 • I god tid upptäcka problem som kan orsaka kostsamma fukt- och mögelskador.

 

Effektivisera förvaltningen

Ingen har tid att sitta framför skärmen och leta efter fel och avvikelser dygnets alla timmar. Låt RB2Way sköta bevakningen och meddela er om insatser behövs istället. …

Visa mer

… Felsökningen går extremt mycket fortare och ni sparar tid och pengar. Att effektivisera förvaltningen innebär bland annat att ni tar ansvar för fastighetens ekonomi. RB2Way hjälper er drift- och förvaltningspersonal att planera, underhålla och förvalta fastigheten på bästa sätt.

 • Tydlig översikt över hur fastigheterna ”mår”.
 • Snabb och enkel felsökning.
 • Minskat manuellt arbete.
 • Minimerade akututryckningar.
 • Effektiv analys av investeringar.
 • Sänkta C02-utsläpp.

 

Fråga mig hur vi hittar anpassade lösningar till era fastigheter.

+46 (0) 735 188 301
christina.fredriksson@raybased.com

Christina Fredriksson

Sales & Relations, Raybased

Eller skicka ditt nummer eller mailadress så hör vi av oss.