Våra tjänster

Genom RB2Way får alla i organisationen snabbt och enkelt tillgång till rätt data för behovet.

Hämtning av fastighetsdata

Genom trådlösa sensorer, mätare och byggnaders befintliga driftsystem hämtar RB2Way in data från fastigheter och externa källor. Många av våra kunder har äldre fastighetsbestånd som saknar mätare och system för automatisk hämtning av data till befintliga fastighetssystem. RB2Way – ”Makes properties talk”. Vi kan enkelt och kostnadseffektivt hämta din data och få dina byggnader att kommunicera.

Leverans av fastighetsdata

Hämtad data analyseras av RB2Ways sensorer och levereras sedan direkt till önskat system. Alla i förvaltningsorganisationen – från strategisk ledning till drifttekniker får snabbt och enkelt tillgång till rätt data för sitt behov.

Med rätt data automatiskt levererat till rätt mottagare kan den dagliga driften förenklas och stora tids- och resursbesparingar göras.

Leverans av fastighetsdata

Hämtad data analyseras av RB2Ways sensorer och levereras sedan direkt till önskat system. Alla i förvaltningsorganisationen – från strategisk ledning till drifttekniker får snabbt och enkelt tillgång till rätt data för sitt behov.

Med rätt data automatiskt levererat till rätt mottagare kan den dagliga driften förenklas och stora tids- och resursbesparingar göras.

Presentation av fastighetsdata

All data sammanställs i RB2Way, där den både kan analyseras och visualiseras. Användaren kan snabbt se status, skapa rapporter och prioritera åtgärder.

Presentation av data sker direkt i ert eget system eller via RB2Way som finns tillgänglig både på mobil, surfplatta och dator. Med ständig tillgång till aktuell information direkt från mobilen kan drift, underhåll och bevakning skötas på distans. Kostsamma akututryckningar och tidsödande avläsningar på plats kan elimineras.